INFORMACJE

Przedszkole jest czynne od godz 6.00 do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku przez 11 mięsięcy w roku

AKTUALNOŚCI

Dzień Sportu z Kubusiem Puchatkiem 14 czerwiec...

OFERTA

Zapewniamy naszym dzieciom także bardzo bogaty kalendarz imprez przedszkolnych, uroczystości i festynów rodzinnych

"Moje Przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój."

Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" to miejsce, gdzie największą wartością jest szczęście dziecka, wzajemna życzliwość i szaczunek. W atmosferze pełnej akceptacji i bezpieczęństwa zapewniamy profesjonalną opiękę i edukację dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Nasze przedszkole:
                            Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców
Stwarza warunki optymalnego rozwoju dzieci,dostrzegając ich indywidualne potrzeby, zdolności i zainteresowania
Uczy wrażliwości, opiekuńczości, tolerancji i poszanowania odmienności każdego człowieka
Wychowuje dziecko aktywne, samodzielne, otwarcie i twórczo podchodzące do ludzi i otaczającego świata
Wyposaża dziecko w wiedzę, umiejętności i sprawności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej i dorosłym życiu
Zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i życzliwy personel dbający o przyjazną atmosferę w przedszkolu
Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców